• Iota Pi Zeta Chapter PO Box 5303 Poughkeepsie, New York 12602